Headquarter Hotel

Hilton Hotel, Tel Aviv
ADDRESS: HaYarkon St 205, Tel Aviv-Yafo, 6340506 Distance to the Sports Hall: 4, 8 km (15 min by bus)

Referee Hotel

Leonardo Beach
ADDRESS: HaYarkon St 156, Tel Aviv-Yafo, 6345115 Distance to the Sports Hall: 5,8 km (20 min by bus)

Category 2

Publica Hotel, Hersliya
ADDRESS: Abba Eban Blvd 9, Hertsliya
Distance to the Sports Hall: 8, 2 km (25 min by bus)

 

Category 1

Herods Hotel, Tel Aviv
ADDRESS: HaYarkon St 155, Tel Aviv-Yafo, 63453
Distance to the Sports Hall: 5, 1 km (15 min by bus)

Orchid, Tel Aviv
ADDRESS: HaYarkon St 79, Tel Aviv-Yafo, 63432
Distance to the Sports Hall: 6,7 km (20 min by bus)

Isrotel Tower, Tel Aviv
ADDRESS: HaYarkon St 78, Tel Aviv-Yafo, 63432
Distance to the Sports Hall: 6,7 km (20 min by bus)

 

Category 3

Leonardo Art
ADDRESS: Eliezer Peri St 9, Tel Aviv-Yafo, 6345324
Distance to the Sports Hall: 5,8 km (20 min by bus)